Blog

Anlık konfor için geleceğini yakanlardan mısınız?

Her birey aslında hayatında bir takım sorunlar yaşar. Klinik tecrübelerime dayanarak bireylerin yaşadıkları soruna dair kendilerinde var olan bazı şeylerin bilinçdışında farkında olduklarını söyleyebilirim. Bireyler bunlarla yüzleşmenin konforlarını bozma ihtimalini göze alamadıkları için ve gerçekle yüzleşmenin çoğu zaman acı verici olması nedeniyle bu sorunları görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Ne var ki aynı türden sorunlar defalarca yaşanıp kaçacak yer kalmadığında bu acı gerçekle o zaman yüzleşiliyor. Acaba siz hayatınızı zora sokan kendinizle ilgili tarafların ne kadar farkındasınız? Farkında olduğunuz yönünüzle ne kadar yüzleşiyorsunuz? Ya da ne zamana kadar görmezden geleceksiniz?

Write a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Navigating your way to some pleased relationship

Why It truly is Crucial to Pick out the Suitable App. With 3 in ten people today having applied a relationship app at 1 place, …

Moving the right path to some satisfied romantic relationship

Moreover, although creating an account on SecretBenefits is free of charge, accessing all the attributes demands a paid membership. …

How Long Should The Problem Statement Be In A Dissertation

Alternatively, they will only put up updates on their web sites, and you will will need to apply on their respective internet …