DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE (DEHB) – ATTENTİONER İLE DİKKATİMİ TOPLUYORUM

Dikkat eksikliği nedir?

Öğrenmenin şartları, zihinsel yeti ve dikkatin kaliteli bir şekilde sürdürülmesidir. Yani dikkat öğrenebilmemiz için olmazsa olmaz bir alandır. Dikkat eksikliği ise çabuk sıkılmak demektir.Dikkat eksikliği tablosunda, bazı özel alanlarda sıkılmama aşırı odaklanma diyebiliriz. Bu özel alanlar, haz ve ilgi duydukları noktalardır ve çok iyi odaklanabilirler. Örneğin çocuk bilgisayar oyunlarına ya da puzzle parçalarına dikkatini çok iyi verebilir.
Sadece dikkat eksikliğinin olduğu grupta; bazen aşırı hareketli olmayan hatta durgun diyebileceğimiz bazı çocuklar da bu tanıma girer. DEHB %80’in üzerinde biyolojik kökenli bir problemdir. Temelde çevresel nedenlerle oluşmaz. Yine de yatkınlık anlamında veya sınırlılık düzeyinde genetik, bireylere özgü temelleri vardır. Ancak çevre hastalığın seyrini değiştirebiliyor, tabloyu kötüleştirebiliyor ya da tam tersi iyileştirebiliyor. Özellikle çocukların aile içi dinamiklerinin olgunlaşması ya da gelişmemiş olması DEHB için önemli bir risk faktörü oluşturmaktadır. Bu çocuklar kronolojik yaşa uygun dikkat süresinde ve kurallara dayalı davranışta belirtiler gösterirler. Yürütücü işlev fonksiyonları birbirleriyle ardışık hareketleri sağlıklı yapmamızı sağlar. Organizasyon, planlama, zamanı yürütebilme, öncelikleri belirleme, unutmama, kendimizi frenleyebilme gibi.
Bozulan noktalardan biri de planlama ve organizasyondaki sorunlardır.
1. Planlamayla ilgili ciddi sorun yaşarlar.
2. Planlamayı yaparken zamanı yönetemezler, zamanı ayarlayamazlar. Örnek: her sabah okula gitme konusu kaosa dönüşür. Hazırlanamaz, servis dışarıdan korna çalar. Çünkü önceliklerini belirleyememiştir.
3. Günlük hayatta unutma durumları yaşarlar. Örnek: Sifonu çekmeme olayı. Çocukta unutma var, planlama yok. Çünkü o sırada aklında başka şeyler var.
4. Organizasyon eksikliğinden ötürü öncelikleri belirleyemezler.

Çocuğumda Dikkat Eksikliği Olduğunu Nasıl Anlarım?
1. Dikkatini odaklamada ve sürdürmede zorluk
2. Dikkatsizliğe bağlı hatalar yapmak
3. Sıklıkla dinlemiyormuş gibi gözükmek
4. Görevleri organize etmede zorlanma
5. Sıklıkla talimatlara uymada zorlanma
6. Öğrenmede zorluk
7. Bilgiyi süzmek konusunda eksiklik (Etraftaki her bir uyarana ilgi gösterirler. Böylece gerekli gereksiz tüm bilgiler hatırlanır.)
8. Başka bir uyaranla dikkatinin çabuk dağılması; “Kendimi sanki televizyon izlerken her an biri kanalları değiştiriyormuş gibi hissediyorum. Tam derse ilgimi veriyorum, peş peşe düşünceler aklıma geliyor.” Aslında sınıfta çocuğu düşünceler, görüntüler ve sesler alıkoyar ve dikkati sürekli dağılır.
9. Okulda her gün bir şeyini unutma ya da kaybetme (Okul çağı çocuklarının öyküsünde okulda kalem, defter, çanta, hırka unutma gibi durumlar görülür.)
10. Uzun süreli zihni çaba gerektiren görevlerden kaçınmak, ödev verildiğinde tamamlamakta zorlanma (Çünkü odaklanamazlar.)

Çocuğunuz yukarıdaki durumlarda zorlanmalar yaşıyorsa bir uzmandan destek alın!

Hiperaktivite Nedir?

Hiperaktif çocuklar; hareketli, saldırgan, aceleci, ve akranlarına oranla aşırı davranışlar göstermeleri ile ön plana çıkar. Hiperaktivite anne karnında başlar.Bebeklik çağında hiperaktivite; zor uyuma, sürekli ağlama şeklinde görülebilir. Çocukluk döneminde ise bu belirtilere koşturma, sürekli zıplama gibi durumlar eklenir. Hiperaktif çocuklar genellikle yerlerinde duramaz, yaptıkları işi uzun süre devam ettiremezler. Kaygılı, agresif ve hırçındırlar.
Okula başlamayla birlikte arkadaşları ve öğretmenleriyle problemler başlar. Ortaya çıkan problemleri, hırçınlıkla çözmeye çalışan hiperaktif çocuklar, inatçı ve sabırsız bir tavır sergileyebilir.Sınıfta oturamama, sürekli birşeyler kaybetme, ödev yapmama gibi problemler ortaya çıkar. Hiperaktivite, çoğunlukla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) adı verilen rahatsızlıktan kaynaklanır. Kızlara göre erkeklerde daha yaygın olarak görülen hiperaktivite sorununun ortaya çıkmasında genetik, biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerin katkısı olduğu düşünülür. Bu durum genellikle aile ve öğretmenlerin zor durumda kalmasına neden olur. Hiperaktif çocuklar, okulda dersleri yeterince dinleyemez, çalışmayı sürdüremez, ödev yaparken konsantrasyonlarını sağlayamazlar.
Hiperaktiviteye eşlik eden dikkat eksikliğinde ise çocuklar öğrenme güçlüğü yaşayabilir. Tüm bunların sonucunda akademik başarısızlık kaçınılmaz olur. Buna bağlı olarak hiperaktif çocuklar, zamanla öz güvenlerini yitirmeye başlarlar. Hiperaktivite tedavi edilebilir. Erken teşhis ve tedavi önemlidir. Ailelerin, çocuğun bu davranışlarının sebebinin yaramazlık ya da şımarıklıktan kaynaklanmadığını bilmeleri ve zaman kaybetmeden tıbbi destek almaları gerekir. Çocuk psikiyatrisi hekimi bazı testler isteyerek hiperaktivitenin varlığını araştırdıktan sonra aileye konu hakkında bilgi verir.Bu konuda uzman desteği almak hem aile için hem de çocuk için çok önemlidir.

Çocuğumda Dürtüsellik Ya Da Hiperaktivite Olduğunu Nasıl Anlarım?

Aileler hiperaktiviteyi “sanki çocuğa motor takmış gibi” olarak ifade ederler. Bu durum evde olduğu gibi okulda da böyledir. Hiperaktif çocuklar genellikle sakar olarak olarak görülür. Özellikle bu çocuklarla gözlem yaptığımızda sürekli bir yerde oturmada yerinden kalkmasalar bile devamlı hareketlilik hali vardır.
Hareketlilik en çok hangi ortamlarda artıyor?

Günlük yaşamda; Sofradayken, televizyon seyrederken, lokanta ve sinemada, yatma zamanında, arabada iken, giyinirken, banyoda yıkanırken, evde misafir varken, misafirlikteyken, alışveriş dükkanlarında, evde bir iş verildiğinde, anne telefondayken, kendi başına oynarken, başkaları ile oynarken kendini belli eder.

1. Yerinde olamamak, kıpır kıpır olma hali
2. Sıklıkla sırayı terk etmek
3. Aşırı düzeyde ve uygunsuz bir şekilde koşmak veya tırmanmak
4. Sessiz oynamada zorlanma
5. Sürekli hareket halinde olma
6. Aşırı düzeyde konuşma

Dürtüsellik Alanındaki Belirtiler;

Genellikle çocuk düşünmeden hareket eder. Arabalara dikkat etmeden topun arkasından caddeye koşar, oda içinde koştururken saksıya çarpar, sınıfta öğretmen yönerge verirken sonuna kadar dinleyemez ve soru bitmeden cevap vermeye kalkışır (böylelikle sıkça anlamadan cevap vererek hata yapar). Çocukları disipline etmek zordur, çünkü söyleneni dinlemedikleri için kendilerinden isteneni de bilemezler. Yani çocuk düşünceye fırsat vermeden davranıma geçiş yapar. Genellikle arkadaş ilişkileri olumsuz etkilenir ve uyum sağlayamaz.
Tüm bu yetersizlikler çocuğun elinde olmayan nedenlerden kaynaklanır. Çocuğa “dikkat et” “iyi düşün” gibi sürekli yönerge vermenin yararı olmaz.

1. Sıklıkla daha soru bitmeden cevaplamak için atlama
2. Kendine sıra gelmesini beklemekte zorlanma
3. Sıklıkla başkalarını rahatsız etme
Çocuğunuz yukarıdaki durumlarda zorlanmalar yaşıyorsa bir uzmandan destek alın!

Navigating your way to some pleased relationship

Why It truly is Crucial to Pick out the Suitable App. With 3 in ten people today having applied a relationship app at 1 place, …

Moving the right path to some satisfied romantic relationship

Moreover, although creating an account on SecretBenefits is free of charge, accessing all the attributes demands a paid membership. …

How Long Should The Problem Statement Be In A Dissertation

Alternatively, they will only put up updates on their web sites, and you will will need to apply on their respective internet …