Çocuk Danışmanlığı

Çocuk Terapisi

Çocuğun gelişim sürecinde içinde bulunduğu aile ortamı çocuğun psikososyal gelişimini belirgin biçimde etkilemektedir. Aileyi etkileyen her türlü olay çocuğun kendine has anlamlandırma sürecinden geçerek onun üzerinde büyük ya da küçük bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle çocuğun yaşadığı duygusal veya davranışsal problemlerin daha geniş bir aile sistemi içerisinde değerlendirilmesi problemin gerçek doğasını anlamada büyük önem taşır.

Çocuk merkezli aile terapisinde çocuğun yaşadığı güçlük üzerinde her bir aile üyesinin katkısı belirlenir ve izlenecek yol kararlaştırılır. Bu süreçte probleme yol açan, tetikleyen veya problemin sürdürülmesini sağlayan aile tutumlarının yanı sıra ailenin güçlü olduğu yönlerin saptanması da önemlidir. Bu yaklaşımda ailenin sahip olduğu kaynakların ortaya çıkarılması ve desteklenmesi ile aile içi iletişimin ve ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi üzerinden bir değişim hedeflenmektedir.

Çocukluk çağı yaşantıları o kadar kıymetlidir ki bir ömür boyu insanlarla olan ilişkilerimizi etkiler. Ruhsal problemler yaşayan insanların büyük çoğunluğunun çocukluk dönemlerinde sancılı süreçler geçirdikleri bilinmektedir. Çocukluk döneminde yaşanılan sorunların önemli bölümünün ise anne babaların bir takım hatalı davranışlarından kaynaklandığı bilinmektedir. Bu sebepledir ki çocuklarla çalışırken anne babaları da sürecin içerisine dahil etmek, hatta kimi zaman öncelikli olarak anne babaya danışmanlık yapmak temel ilkemizdir.

Çocuklarla ilgili olarak çalıştığımız başlıca konular:

• Kişilik Problemleri
• Okul Fobisi
• Kardeş Kıskançlığı
• Çocukluk Çağı Korkuları
• Boşanma Sürecinde Destek
• Madde Bağımlılığı
• Kuralsızlık – Sorumsuzluk
• Salgırganlık, Öfke Kontrolü
• İnternet Bağımlılığı
• Sınav Kaygısı
• Dikkat Eksikliği
• Alt Islatma
• Parmak emme, tırnak yeme vb.
• Ders Başarısızlığı ve Motivasyon
• Arkadaşlık Problemleri
• Öz güven Eksikliği
• Diğer Ruhsal Problemler

MentalPress

MentalPress

Navigating your way to some pleased relationship

Why It truly is Crucial to Pick out the Suitable App. With 3 in ten people today having applied a relationship app at 1 place, …

Moving the right path to some satisfied romantic relationship

Moreover, although creating an account on SecretBenefits is free of charge, accessing all the attributes demands a paid membership. …

How Long Should The Problem Statement Be In A Dissertation

Alternatively, they will only put up updates on their web sites, and you will will need to apply on their respective internet …