Bireysel Görüşme

Bireysel Terapiler

Bireysel tedavi çoğunlukla psikoterapi olarak adlandırılır ve duygusal sorunları olan insanlara şiddeti veya yoğunluğu sırasına göre değişiklik gösterebilir. Bu terapi biçiminin asıl amacı, hayat yolunu açıkça belirterek ve daha net bir hale getirerek yaşam kalitesini değiştirmektir. Karşılaştığınız bastırılmış çocukluğun sorunu olsun, isterse boşanma, başarısızlık veya kaybetme nedeniyle duygusal bir dağılım olsun, profesyonel bir psikolog size sistematik danışma yoluyla zihinsel sağlığı yeniden kazandırmada size yardımcı olabilir.

Psikiyatr tarafından tanı konmuş psikopatolojiler: Duygudurum Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları, Somotoform Bozukluklar, Cinsel Bozukluklar, Yeme Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Paranoid Kişilik Bozukluğu, Şizoid Kişilik Bozukluğu, Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Şizotipal Kişilik Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluğu, Histrionik Kişilik Bozukluğu, Narsisistik Kişilik Bozukluğu, Çekingen Kişilik Bozukluğu, Bağımlı Kişilik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

• Hastalık ve tedavi sonrası dönem
• Panik Bozuklukları ( Panik Atak)
• Fobiler ( Sosyal Fobi, Nesne Fobileri)
• Depresyon
• Travmalar
• İş ilgili problemler
• Sosyal çevreyle ilgili problemler
• Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler: aşırı koruyucu ebeveyn, duygusal ihmal, uygunsuz ebeveyn baskısı ve diğer anormal yetiştirme ile ilgili problemler
• Eş veya arkadaş ilişkisindeki problemler
• Ebeveynler ve eşin ebeveynleriyle ilişkide problemler
• Yetersiz aile desteği
• Aile üyesinin ortadan kaybolması ve ölümü
• Ayrılık veya boşanma sonucunda ailenin parçalanması
• Aile ve ev halkını etkileyen diğer stresli yaşam olayları
• Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma
• Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler: tükenme, stres, sosyal rol çatışması, yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili problemler.

MentalPress

MentalPress

Navigating your way to some pleased relationship

Why It truly is Crucial to Pick out the Suitable App. With 3 in ten people today having applied a relationship app at 1 place, …

Moving the right path to some satisfied romantic relationship

Moreover, although creating an account on SecretBenefits is free of charge, accessing all the attributes demands a paid membership. …

How Long Should The Problem Statement Be In A Dissertation

Alternatively, they will only put up updates on their web sites, and you will will need to apply on their respective internet …