Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapiler İnsanlarda rahatsızlığa yol açan asıl durumun yaşanan olaylar değil, olaylara karşı geliştirilen katı ve aşırı düşünceler olduğunu savunmaktadır. Bu çerçevede bireylerin olaylar karşısında geliştirmiş oldukları olumsuz otomatik düşüncelerin farkına varmalarını ve bu düşüncelerin yerine olumlu düşüncelerin yerleştirilmesini temel alan bir terapi tekniğini savunur.

Ayrıca terapi sürecinde bireylerin davranışları üzerinde kontrol gücünü arttırmaya yönelik gevşeme egzersizleri ve yeni davranışsal deneyimler yaşamasını sağlayarak sorunlu davranışların değişebileceğini savunmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapiler Anksiyete bozuklukları,  Obsesif kompulsif bozukluk,  Panik bozukluk, Hipokondriyazis, Travma sonrası stres bozukluğu, Yaygın anksiyete bozukluğu, Depresyon, Cinsel işlev bozuklukları, Çift tedavileri ve aile terapileri, Alkol ve madde kötüye kullanımı, Yeme bozuklukları, Somatoform bozukluklar, Sosyal fobi, Özgül fobiler, Tik gibi çeşitli davranış problemleridir.

Write a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Navigating your way to some pleased relationship

Why It truly is Crucial to Pick out the Suitable App. With 3 in ten people today having applied a relationship app at 1 place, …

Moving the right path to some satisfied romantic relationship

Moreover, although creating an account on SecretBenefits is free of charge, accessing all the attributes demands a paid membership. …

How Long Should The Problem Statement Be In A Dissertation

Alternatively, they will only put up updates on their web sites, and you will will need to apply on their respective internet …