Hücum terapisi yaklaşımı

Hücum Terapisi

Hücum Terapisi danışan açısından anlatma, bilgilendirme, kaavrama, içgörü geliştirme, hayata geçirme ve travmaya dayanklı hale gelme süreçlerini içeren bir yol haritası sunmaktadır. Yaklaşık 10-15 günlük bir süre içerisinde 40 senaslık yapılandırılmış bir terapi sürecinin adıdır. Bu süreç danışanın hayat öyküsünü anlatması, hayat öyküsü ile sorunu çerçevesinde teorik olarak bilgilendirilmesini içermektedir.

Bu durum aynı zamanda danışanın bu bilgileri içselleştirmesini, kendi hayatı ve sorunları ile paralel olarak resmedilmesini tanımlayan kavrama ve içgörü kazanma süreçlerinin de başladığı noktadır.Hücum Terapisinin ardından idame tedavisi ile kazanılan içgörünün, danışandaki duygu, davranış ve düşüncenin yada ilişki biçimlerinin sağlıklı olanları ile yer değiştirmesine yardımcı olacak uygulamaları içerir.

Write a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Navigating your way to some pleased relationship

Why It truly is Crucial to Pick out the Suitable App. With 3 in ten people today having applied a relationship app at 1 place, …

Moving the right path to some satisfied romantic relationship

Moreover, although creating an account on SecretBenefits is free of charge, accessing all the attributes demands a paid membership. …

How Long Should The Problem Statement Be In A Dissertation

Alternatively, they will only put up updates on their web sites, and you will will need to apply on their respective internet …