Blog

USLU ÇOCUK MU YOKSA YARAMAZ ÇOCUK MU DAHA SAĞLIKLI?

Başlıkta Uslu çocuktan kast edilen çok sessiz, sakin, çok uyumlu, tam bir görev adamı diyebileceğimiz bireydir. Yaramaz çocuktan kast edilen ise söz dinelemeyen, kendi burnunun dikine giden, kendi istediği olsun isteyen, çok hareketli, sürekli etrafta gözü olan karıştıran çocuktur.  

Genelde çocuklardan beklenen anne baba sözü dinleyen sorumluluğunu yerine getiren ve yaramazlık yapacaksa da belli bir oranda yaramazlık yapan birey olmalarıdır. Aşırı yaramazlık ve hareketlilik olduğu zaman da bu çocuk için yardım alınması gereken bir durum olarak yorumlanır. Baktığımız zaman anne babadan uyum sağlamayı öğrenen çocuk büyüdükçe yanında kim varsa ona uyum sağlamayı öğrenir. Örneği sağlıklı davranışları olmayan bir sınıf arakdaşının olumsuz davranışlarına da uyum sağlamayı öğrenir. Karşı çıktığı zaman ya da kendi düşüncesini ifade ettiği zaman dışlanacağını düşünür. O yüzden uyum sağlar bu uyum sağlama davranışı da bireyi gerçek kendiliğinden uzaklaşıp sahte duyguyla, sorun çıkmasın, olay çıkmasın mantığıyla yaşamasına sebep olur. 

Özgürleşme iç güdüsüyle doğan her bireyde doğası gereği davranışlarını yönlendirebildiğini hisettiği andan itibaren kendine evrilen oyuncakla değil kendi istediği oyuncakla oynamak, annenin istediği kıyafeti değil de kendi istediği kıyafeti giymek yolunu seçer. Çünkü varlığını bu şekilde hisseder. Ancak bu durum dsteklenmez baskıcı bir tutum sergilenirse ters kimlik diyebileceğimiz bir kişilik yapısı gelişir. 

Bu yüzden çocukların gelişim süreçlerinde birinci derecede önemli anne babaların bu konuda psiko eğitim almaları, kişisel farkındalık kazanmaları çok önemlidir.

Write a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Navigating your way to some pleased relationship

Why It truly is Crucial to Pick out the Suitable App. With 3 in ten people today having applied a relationship app at 1 place, …

Moving the right path to some satisfied romantic relationship

Moreover, although creating an account on SecretBenefits is free of charge, accessing all the attributes demands a paid membership. …

How Long Should The Problem Statement Be In A Dissertation

Alternatively, they will only put up updates on their web sites, and you will will need to apply on their respective internet …