UZM. KLİNİK PSİKOLOG GÖKHAN SÖNMEZ

Kastamonu doğumlu olan GÖKHAN SÖNMEZ, ilk ve orta öğrenimini de bu şehirde tamamlamış ve 2007 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde lisansını 2018 yılında İstanbul Esenyurt Üniversitesinden de Klinik Psikoloji Yüksek lisans programından mezun olmuştur. Resmi ve Özel Çeşitli eğitim kurumlarında Psikolojik Danışmanlık hizmeti vermiş, bunun yanında çeşitli mahkemelerde bilirkişi pedagog olarak görev almıştır. Profesyonel danışmanlık çalışmalarına KASTAMONU’ da devam etmekte olan Gökhan SÖNMEZ,  yıllardır süren mesleki tecrübesinin yanı sıra aldığı eğitimler doğrultusunda çalışmalarına Bütüncül Yaklaşım alanında devam etmektedir.

Danışmanlık çalışmaları; Bütüncül yaklaşım şeklinde devam etmekte olup alınan Bütüncül yaklaşım, aktarım odaklı yaklaşım, bilişsel-davranışçı yaklaşım, duygu odaklı yaklaşım, ilişkisel yaklaşım , Masterson
yaklaşımı , ego psikolojisi,varoluşçu yaklaşım, Nesne ilişkileri , Dürtü çatışma kuramı ve çeşitli psikodinamik ekollerin teorik eğitimini,uygulanmış danışma seanslarının çeşitli kişilik problemleri üzerinde uygulanışının eğitimi ve süpervizyon eğitiminden oluşan her bir aşama için 1 sene toplamda 3 seneden oluşan bir süreci kapsamaktadır.

Aldığı Eğitimler;

* Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Rehber ” Psikolojik Danışma ve Rehberlik” Bölümü Lisans Eğitimini tamamlamıştır

* Esenyurt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans./ 2018

* PsikoterapiEnstitüsü/ 1080 Saatlik; teorik, formülasyon ve süpervizyon dönemlerini içeren 3 yıl “Bütüncül Psikoterapi Eğitimi” 2017

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi “Hipnoz Eğitimi” / 200 saat. (Sağlık Bakanlığı Onaylı) 2018.

* Moxo Dikkat Testi Eğitimi / 2019. Ankara.

*Psikoterapi Enstitüsü / “Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapisi eğitimi” (Dr. Sema YEŞİLYURT)

*Psikoterapi Enstitüsü / “EMDR Giriş Eğitimi” (Klinik Psikolog Abdullah ALPASLAN)

*Psikoterapi Enstitüsü / İlişkisel Psikanaliz Eğitimi, (New York University Clinical Director Sypros D. ORFONOS Ph.D.)

* Satir Aile ve Çift Terapisi Giriş Eğitimi – PAT BRAGG

* Süleyman Demirel Üniversitesi onaylı 450 saatlik Aile Danışmanlığı Eğitimi sertifikası.

* Süleyman Demirel Üniversitesi Objektif Testler Uygulayıcı Sertisikası

* Kim Psikoloji “Çocuk Ergen Patolojisine Giriş Eğitimi”

* “Çocuklarda Sosyal Beceri Gelişimi” Semineri

* ” Beden Perküsyonu / Kekeça ” çalıştayı

* ” Drama ve Oyun Teknikleri” Semineri

* Yöret Vakfı ” Çocuk İhmal ve İstismarında Rehberliğin Önemi” Semineri

* Ankara Üniversitesi 3.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri kongresine ” Üniversite Öğrencilerinin Öfke Düzeylerinin Çeşitli değişkenler Açısından İncelenmesi” konulu çalışmayla katılım sağlanmıştır.

Navigating your way to some pleased relationship

Why It truly is Crucial to Pick out the Suitable App. With 3 in ten people today having applied a relationship app at 1 place, …

Moving the right path to some satisfied romantic relationship

Moreover, although creating an account on SecretBenefits is free of charge, accessing all the attributes demands a paid membership. …

How Long Should The Problem Statement Be In A Dissertation

Alternatively, they will only put up updates on their web sites, and you will will need to apply on their respective internet …